Nová data Vyššího zdravotního ústavu (ISS) v Itálii: pochybnosti týkající se třetí dávky se potvrzují

O tomto článku jsem mluvila 02.02.2022 na Svobodném rádiu v pořadu od 21 hodin

Poslech tohoto článku je možný také na: https://www.facebook.com/1814007855/videos/301687241996585/

Nová data Vyššího zdravotního ústavu (ISS) v Itálii: pochybnosti týkající se třetí dávky se potvrzují

Autoři článku: Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli a Nicola Trevisan. Český překlad: Monika Pilloni

Předchozí článek „Překvapení týkající se třetí dávky: co říkají čísla“ (Sorpresa sulla terza dose: cosa dicono i numeri) s více než 347 tisíci zhlédnutími (a stále stoupají) vzbudil velký zájem. Znamená to, že se část veřejného mínění dostává do povědomí a to je důležitý signál. Autoři připomínají, že  cílem tohoto článku bylo vyhodnocení účinnosti třetí dávky na populaci s ohledem na homogenní časový horizont týkající se jak nákazy, hospitalizací, tak i úmrtí. Něco, co Vyšší zdravotní ústav (Istituto Superiore della Sanità ISS) v tabulce 5, kterou každý týden zveřejňuje, nedělá. Data jsou vždy publikována s různými obdobími a vyhodnocována zpětně v čase bez logiky.

Tento způsob publikace dat zkresluje současnou situaci, jak ukazuje práce autorů článku, kteří v zájmu spravedlnosti informují čtenáře, že měli pocit, že musí napsat na Vyšší zdravotní ústav (ISS) a požádat je, aby jim dali vědět, kde se v jejich analýze tito autoři mýlí. Netvrdí, že mají pravdu, ale pokud se mýlí, chtějí vědět kde.

Poznámka MP: Tento dodatek je publikován v článku, přesně tak jak jsem vám to napsala a je jasné, že se dnes všichni autoři snaží mnoha způsoby chránit, před případnýma nařčeníma. Tito autoři jsou však velice známí jejich kompetencí a odborností a tak kdo chce pochopit tak smysl tohoto dodatku pochopí, ale nyní budu pokračovat v překladu…

V tuto chvíli k tomu, co bylo zveřejněno, nebyly přijaty žádné postoje, které by mohly zpochybnit naši tezi a závěry, páší autoři. V každém případě zde odpovídáme na některé “pochybnosti” a otázky, které se objevily od uživatelů, v návaznosti na článek Sorpresa sulla terza dose: cosa dicono i numeri https://www.nicolaporro.it/sorpresa-sulla-terza-dose-cosa-dicono-i-numeri/nicolaporro.it:

Nekontrolovaná a nerandomizovaná databáze: tato námitka je posvátná, když se „specifické“ studie provádějí na reprezentativních vzorcích populace, ale v navrhované analýze byla vždy středem pozornosti celá italská populace; proto nehrozí falešné výsledky. Dále připomínáme, že použitá databáze pochází z pdf reportů zkopírovaných „ručně“ z týdne na týden, protože na rozdíl od kontrolních orgánů jiných států, jako je Velká Británie nebo Izrael, Vyšší zdravotní ústav (ISS) nezpřístupňuje „nezpracovaná“ dat , ze kterých odvozují své tabulky a často se v samotných pdf vyskytují chyby a rozpory[1].

[1] Například v bulletinu z 26. ledna jsou hlášeny populace vztahující se k datům 25. 12. a 18. 12., které již byly hlášeny v bulletinech 12. ledna a 5. ledna, ale čísla se neshodují: pro naši analýzu vždy používáme novější, ale skutečnost, že se tato čísla měnila z jedné zprávy do druhé, zůstává záhadou.

Jednotka intenzivní péče: tyto nebyly brány v úvahu, protože ve snaze analyzovat výskyty různých kategorií očkované populace skutečnost, že pouze část úmrtí se vyskytuje na “jipkách” činí analýzu události „hospitalizace na jednotce intenzivní péče“ zkreslenou a závislou na operačních postupech nemocnice [2].

[2] Vyšší zdravotní ústav v nedávné zprávě z 10. ledna 2022 oznamuje, že 44 % úmrtí osob mladších 80 let se vyskytuje na jednotce intenzivní péče, zatímco u osob starších 80 let toto procento klesá na 13,7 %.

Nová hypotéza

V tomto novém článku výše jmenovaní autoři navrhují stejnou tezi o účinnosti třetí dávky, ale vychází z jiné hypotézy než původní, která bere v úvahu průměrné doby hospitalizace a úmrtí, ke kterým dochází v době pozitivní diagnózy Covid:

– údaje o hospitalizovaných týden po údajích o infikovaných;

– údaje o úmrtích dva týdny po údajích nakažených.

Je tomu tak proto, že zpráva Charakteristika pacientů, kteří zemřeli pozitivně na infekci SARS-CoV-2 v Itálii, publikovaná 10. ledna 2022 Vyšším zdravotním ústavem (ISS), ukazuje, časový interval od diagnózy (pozitivního výtěru) po hospitalizaci v průměru 5 dní. , přičemž od hospitalizace do smrti uplyne v průměru 8 dní.

Proto, abychom popsali správný vývoj příčin a následků dle situací diagnóza-hospitalizace-smrt, je nutné vzít v úvahu populace, které se nevztahují ke stejnému časovému intervalu, ale k intervalům z předešlého záznamu „do předu“, což znamená: dnešní hospitalizace jsou následkem tzv. pozitivní diagnózy před 5 dny a dnešní úmrtí jsou výsledkem diagnóz před 13 dny (5 + 8). Při týdenní segmentaci dat však musíme přijmout přibližnou hodnotu 7 dnů od nákazy pro hospitalizace a 14 dní od nákazy pro úmrtí.

S těmito předpoklady týkajícími se způsobu reorganizace časových intervalů, abychom analyzovali dopady nám nejbližší očkované populace, což se zdá být od 4. prosince, je nutné seskupit následující údaje:

– Proočkovaná populace – 4. prosince 2021 (zpráva z 21. prosince)

– Nakažení – od 19. listopadu do 19. prosince 2021 (zpráva z 21. prosince)

– Hospitalizace – od 26. listopadu do 26. prosince 2021 (zpráva z 12. ledna)

– Úmrtí – od 3. prosince 2021 do 2. ledna 2022 (zpráva z 26. ledna)

Analýza dat

Jak bylo také provedeno v předchozí analýze týkající se účinků posilovací dávky na populaci, výskyty, které vyplývají z oficiálních údajů, byly uspořádány jako „jeden na kolik“ (pokud například analyzuji výskyt neočkovaných osob z hlediska hospitalizací oproti infekcím hodlám odpovědět na otázku: kolik budu mít nakažených neočkovaných v poměru na jednoho neočkovaného hospitalizovaného?  Tedy …jeden na kolik…?).

Zde jsou následující závěry autorů:

1. Omicron infikuje mnohem více než kterákoli předchozí varianta a infikuje všechny bez ohledu na stav očkování, rozdíly, které jsou zaznamenány, jsou opravdu minimální.

V následujících grafech pro lepší pochopení trendových čar byly provedeny zoomy, zvýrazněné modrými obdélníky na nejbližší časové období.

2. U těch, kteří dostali posilovací dávku a nakazili se, je větší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni, než u těch, kteří se nakazí poté, co dostali pouze dvě dávky i po dobu delší než 120 dnů (tj. ti, kteří by měli dostat posilovací dávku podle indikací italského ministerstva zdravotnictví) pro věkové skupiny 12-39, 40-59 a 60-79 let, i když u posledně jmenovaných je zhoršení minimální; jediný pozitivní účinek lze nalézt v rozsahu nad 80.

3. Ti, kteří dostali posilovací dávku a nakazili se, mají větší pravděpodobnost, že zemřou než ti, kteří se nakazili, mající pouze dvě dávky, a to i po dobu delší než 120 dní, pro věkové skupiny v rozmezí 40-59 (v tomto rozmezí je u nich ještě větší riziko než u neočkovaných) a v rozmezí 60-79, zatímco v rozmezí 80+ je to irelevantní. Naštěstí zatím nebyla zaznamenána žádná úmrtí v rozmezí 12-39 kvůli velmi nízkým počtům posilujících dávek pod 40 let; když však vezmeme v úvahu skutečnost, že u nakažených, kteří užívali dvě dávky po dobu delší než 120 dní v rozmezí 12–39 dní, je dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí než u neočkovaných osob, lze si představit, že přeočkování by mohlo mít stejný hanebný účinek pozorovaný u skupin v rozmezí 40-59 let a 60-79 let.

Závěry

I přes tuto novou operativní hypotézu důkazy dat ukazují, že posilující dávka nepřináší žádný podstatný přínos z hlediska ochrany před nákazou ve věkových skupinách 12-39 a 40-59 a 60-79 let.

Po zjištění, že pravděpodobnost nákazy Omicronem je pro všechny v podstatě ekvivalentní, rizika, jakmile byla pozitivita ověřena, jsou dokonce zvýšena u těch, kteří dostali třetí dávku, ve srovnání s těmi, kteří dostali dvě dávky i po dlouhé době; to platí pro všechny výše uvedené věkové skupiny s výjimkou skupiny nad 80 let, zejména proto, že riziko hospitalizace se zvyšuje u skupin 12-39, 40-59 a 60-79 let (u mladších 60 let dokonce riziko hospitalizace po nakažení je srovnatelná, ne-li větší než u neočkovaných lidí) a také riziko úmrtí nakažených a/nebo hospitalizací pro věkové skupiny 40–59 a 60–79 let je vyšší u těch, kteří se rozhodli pro posilovací dávku ve srovnání s těmi, kteří tak ještě neučinili.

Z tohoto důvodu zůstává zásadní a prvořadé zhodnotit specifické zdravotní potřeby jedince a netrvat na hromadném očkování zdravých jedinců, kde poměr rizika a přínosu, zejména ve věku do 60 let, začíná být velmi nevyvážený klesajícím věkem. Z naší nové analýzy také vyplývá, že je nutné okamžitě přerušit podávání třetích dávek pro skupiny v rozsahu 12-39 let a 40-59 let a učinit je volitelnými pro skupiny v rozsahu 60-79 let a pro křehké jedince.

Posílený zelený průkaz (green pass rafforzato), vybudovaný s čistě politickou logikou omezování svobod, se stává nástrojem, který nutí populaci mladších šedesáti let zvyšovat riziko hospitalizace a úmrtí, jak je patrné z trendů v uvedených grafech.

Zelený průkaz a očkovací povinnost by proto měly být okamžitě odstraněny, aby se občané mohli rozhodnout na základě individuálního posouzení zdravotního rizika / přínosu. V době, kdy několik evropských zemí ruší veškerá omezení a snaží se žít s virem, který se stal endemickým, protože pochopily, že nulové riziko s imunitou po vakcíně neexistuje, naše země jde naopak dál opačným směrem (píší autoři a myslí tím samozřejmě stále Itálii).

Naše analýza potvrzuje a konsoliduje výsledky té první . Nepředstíráme, že máme pravdu v kapse, ale očekáváme, že bude italský ministr zdravotnictví Speranza povolán do Parlamentu, aby o těchto analýzách podal zprávu, a pokud se ukáží jako správné, měl by rezignovat, nebo by měl být požádán o jeho rezignaci.

Nuovi dati Iss: si confermano i dubbi sulla terza dose – Redazione (nicolaporro.it)

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...