Izrael, boom infarktů po očkování. Co říká nová studie v “Nature”?

Jen pro upřesnění: Nature je prestižní vědecký časopis se všeobecným zaměřením vydávaný od roku 1869 ve Velké Británii. Byly a stále jsou v něm uveřejňovány nejdůležitější vědecké práce z astronomie, biologie, geověd, jaderné fyziky atd…

Další vypracovaná studie od Paola Becchiho a Nicoly Trevisana vyšla 30.dubna 2022 . Zde jsem vám to doslovně přeložila:

No ano…”máme kouřící pistoli”, píše obrazně autor. A musíme poděkovat americkým a izraelským vědcům, kteří si vzali za úkol porovnat data tísňových volání do Izraelské Národní Zdravotnické Záchranné Služby – EMS (Israel National Emergency Medical Services ) – týkající se srdeční zástavy (AC) a akutního koronárního syndromu (ACS) u populace ve věku 16-39 let, v období roků 2019 -2021. Tato data byla porovnána a vyhodnocena pomocí křivek indexu infekce Covid-19 a očkování ve stejném období.


Výsledky jsou emblematické! V období leden-květen 2021 došlo u obou typů tísňových volání k nárůstu o více než 25 % oproti letům 2019-2020. Je také třeba poznamenat, že týdenní počty tísňových volání významně souvisely s indexem 1. a 2. dávky vakcíny podané této věkové skupině, nikoli však s indexem infekce Covid-19. Tyto účinky doplňují již prokázaný kauzální vztah mezi vakcínami a myokarditidou, častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých lidí.
Institucionální hodnotící rada Massachusettského technologického institutu (Massachusetts Institute of Technology Institutional Review Board, E-3300) studii považuje za osvobozenou od osvobozeny od kontroly a přezkumu a byla také schválena výzkumným výborem IEMS.


Pro ty, kteří si chtějí přečíst kompletní studii publikovanou 28. dubna (v Nature i v Pubmed), zde jsou odkazy.
https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z#Abs1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35484304/


Zde uvádíme grafický závěr (píše autor studie), který je sám o sobě vyčerpávající, aby dal odpověď, a doufáme, že tak vzbudíme národní a mezinárodní schvalovací orgány, aby provedly pečlivou analýzu rizik a přínosů a nadále nezacházely s populací jako s masem na porážku.


Výsledky studie


Tato studie využívá unikátní datový soubor všech volání Izraelské Národní Zdravotnické Záchranné Služby – EMS – týkajících se srdeční zástavy (AC) a akutního koronárního syndromu (ACS), ke kterým došlo v Izraeli po dobu dvou a půl roku, přičemž se bere v úvahu 14 měsíců před začátkem pandemie Covid-19, 10 měsíců, které zahrnují dvě vlny pandemie Covid -19 a 6 měsíců s třetí vlnou pandemie souběžně se zahájením očkování mezi obyvatelstvem. Proto poskytuje jedinečnou perspektivu prozkoumat souvislost mezi trendy v objemu hovorů týkajících se srdeční zástavy ( dále jen AC) a akutního koronárního syndromu (dále jen ACS) během období studie a různé faktory, jako je index infekce Covid-19 a očkování.


Výsledky ukazují statisticky významný nárůst o více než 25 % u obou: u AC (25,7 %, P <0,05) i ACS (26,0 %, P <0,001) u pacientů ve věku 16 až 39 let v období leden–květen 2021, ve srovnání stejného období v roce 2020. Zajímavé je, že u AC neexistuje statisticky významný rozdíl v objemu jejich hovorů během celého roku (leden-prosinec) od roku 2019 do roku 2020, před zahájením očkování a třetí vlnou Covid-19 v této věkové skupině.
Stejně tak u ACS byl nárůst během celého roku od roku 2019 do roku 2020 následován ještě větším nárůstem v období leden-květen od roku 2020 do roku 2021 (26,0% nárůst), ke kterému došlo během třetí vlny Covid-19 a zahájení očkování. Obě pohlaví ve věkové skupině 16–39 let zaznamenala nárůst počtu telefonátů ohledně AC a ACS od roku 2020 do roku 2021 od ledna do května. Mezi muži se volání AC zvýšila o 25,0 % (P = 0,073) a volání ACS se významně zvýšilo o 21,3 % (P < 0,01). Mezi ženami se volání AC zvýšila o 31,4 % (P = 0,224) a volání ACS se významně zvýšilo o 40,8 % (P < 0,01).

Aby bylo možné spojit mezi AC a ACS zjištěnými, že mohou pocházet z infekcí Covid-19 nebo z podání vakcíny, vědci implementovali Spearmanův korelační koeficient, tento koeficient se používá, když chcete zjistit, jak pozorování probíhají v přesném pořadí. A to je právě ten případ, kdy jsme v přítomnosti vlny infekcí a začátku očkovací kampaně. Aniž bychom zacházeli příliš daleko do statistik, výsledky této metody (které najdete podrobně ve studii) vedou k tomu, že po očkování existoval větší korelační faktor mezi voláním AC a ACS než po nových infekcích COVID-19.
Tyto výsledky jsou podtrženy připojenými obrázky, které představují grafy pro AC a ACS. Všimli jsme si, jak se počty hovorů AC a ACS (červená křivka) začínají zvyšovat na začátku ledna 2021 a zdá se, že těsně následují křivku 2. dávky (souvislá modrá křivka). Vrcholí kolem začátku března a pak klesají během března a první části dubna. Grafy také zdůrazňují nedostatek spojení mezi infekcemi Covid-19 (šedá křivka) a volání CA a ACS, což je jasněji viditelné během prvních dvou velkých vln infekce v roce 2020.

Druhý nárůst je pozorován kolem 18. dubna. Je zajímavé, že se zdá, že toto druhé zvýšení přesně sleduje odhadovaný počet jednotlivých dávek podaných lidem, kteří se uzdravili z Covid-19 (zelená čára), počínaje 11. dubnem. Začátkem března schválilo izraelské ministerstvo zdravotnictví očkování jedinců ve věku 16 a více let, kteří se vyléčili z infekce Covid-19, jednou dávkou vakcíny, pokud od uzdravení uplynou tři měsíce. Jak je patrné z počtů infekcí Covid-19, vrchol třetí vlny mezi lidmi do 40 let nastal kolem 11. ledna (šedá křivka). To by mohlo vysvětlit potenciální nárůst jednorázové vakcinace pozorovaný od 11. dubna a následný nárůst volání kvůli AC a ACS (červené křivky).

Závěry


Počínaje 18. dubnem 2021 je pozorováno druhé zvýšení počtu hovorů AC a ACS, a to kvůli nárůstu jednorázového očkování u lidí, kteří se zotavili z infekcí Covid-19. Tato skutečnost je také v souladu s předchozími studiemi, které naznačují, že imunitní odpověď vyvolaná jednou dávkou (u vyléčených jedinců) je obecně silnější než odpověď na druhou dávku vakcíny u jedinců, kteří nebyli vystaveni infekci Covid-19, tedy s větším rizikem nežádoucích účinků.


Hlavním zjištěním této studie je nárůst o více než 25 % jak v počtu volání AC, tak volání ACS lidí ve věkové skupině 16-39 let během zavádění očkování proti Covid-19 v Izraeli (leden-květen 2021) ve srovnání se stejným časovým rámcem předchozích let (2019 a 2020). Kromě toho existuje pevná a statisticky významná souvislost mezi týdenním počtem volání AC a ACS a četností 1. a 2. dávky vakcíny podané této věkové skupině. Zároveň nebyla pozorována žádná statisticky významná souvislost mezi mírou infekce Covid-19 a počty tel. volání z důvodu AC a ACS.
Zobrazené grafické obrázky tyto výsledky podporují a posilují. Nárůst volání AC a ACS od začátku ledna 2021 úzce navazuje na podávání druhé dávky vakcín. Toto pozorování je v souladu s několika předchozími studiemi, které spojovaly významnější nežádoucí účinky, včetně myokarditidy při 2. dávce vakcíny.


Takové srdeční problémy doprovázejí známý vedlejší účinek myokarditidy u mladých lidí, ale zatímco taková myokarditida vyvolaná vakcínou byla hlášena převážně u mužů, je zajímavé poznamenat, že relativní nárůst příhod AC a ACS (viz tabulka výše) je větší u žen. .. To může naznačovat potenciální nedostatečnou diagnózu nebo podcenění myokarditidy u žen. Je zapotřebí včasného vyšetření k lepšímu pochopení potenciálních základních příčin pozorovaného nárůstu volání na Národní Zdravotnickou Záchrannou Službu – EMS, souvisejících se srdcem, včetně faktorů souvisejících s vakcínou a infekcí Covid-19, a také dalších faktorů, jako je zvýšené povědomí veřejnosti o postvakcinačních nežádoucích příhodách…


Za druhé, je nezbytné zvýšit povědomí mezi pacienty a lékaři o souvisejících symptomech (např. nepříjemný pocit na hrudi a dušnost) po očkování, aby se zajistilo, že potenciální poškození bude minimalizováno. To je zvláště důležité u mladší populace a zvláště u žen, které často dostávají nižší diagnostické hodnocení pro nežádoucí srdeční příhody než muži. Ti, kteří dnes mlčí, jsou spoluviníky na vážném poškození zdraví našich mladých lidí.


https://www.nicolaporro.it/israele-boom-di-infarti-dopo-il-vaccino/

Archiv www.svobodne-radio.cz pořad tudio Itálie 05.06.2022

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...